Aktualności

Raport z konsultacji dotyczących Studium Warszawy
13 marca 2019

Raport z konsultacji dotyczących Studium Warszawy

Jest już raport z konsultacji społecznych nowego Studium m.st. Warszawy.

Konsultacje na etapie składania wniosków do Studium trwały cztery miesiące (od 13 września 2018 do 9 stycznia 2019). W ich trakcie zorganizowano 20 punktów konsultacyjnych (po jednym w każdej dzielnicy oraz dwa ogólnomiejskie), dwa spotkania planistyczne oraz debatę.

Ogłoszony został także dodatkowy termin zbierania wniosków, który trwał od 22 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Przez cały czas trwania konsultacji można było wypełnić geoankietę, w której zadawaliśmy pytania dotyczące przestrzeni Warszawy, jej zagospodarowania oraz oceny jej aktualnego stanu. Raport główny zawiera podsumowanie całego procesu, wraz ze streszczeniem zagadnień poruszonych w punktach konsultacyjnych.

Do raportu dołączone są również trzy załączniki, którymi są podsumowanie debaty otwierającej, opis akcji informacyjnej oraz szczegółową analizę wyników geoankiety.

Więcej informacji na stronie  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz na konsultacje.um.warszawa.pl/studium

Pliki do pobrania: