Aktualności

Kulturalne Śniadania Sąsiedzkie - 18 maja
14 maja 2019

Śniadanie odbędzie się w sobotę 18 maja o godz. 10:00 w ogrodzie w Porayowym Dworku na ul. Stawy 5 - gospodarzem będzie pan Paweł Sałagaj. Tematem spotkania będzie historia i dziedzictwo Miasta Ogrodu Włochy. Przy wspólnym stole mieszkańcy będą mieli okazję oglądać stare zdjęcia naszej dzielnicy, wspominać swoje dzieciństwo, podejmą także próbę rozpoznania nieznanych obiektów na wybranych fotografiach.

Podczas śniadania będziemy rozmawiać także o inicjatywie Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy oraz możliwościach włączenia się mieszkańców w dokumentowanie historii naszej dzielnicy.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.