Aktualności

UCHWAŁA NR XXXIII/405/2019
10 czerwca 2019

UCHWAŁA NR XXXIII/405/2019
ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 07.06.2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021 pod nazwą:
„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,  w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

Pliki do pobrania: