Aktualności

Konferencja: „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”
12 września 2019

Konferencja
„Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, ul. Długa 23/25
30 września 2019 r., godz. 11.00 – 15.00
sala konferencyjna im. Wł. Bartoszewskiego w Biurze Rzecznika Praw ObywatelskichPROGRAM:
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z osobą żyjącą z chorobą Alzheimera
11.15 – 11.35 Potrzeby opiekunów – prof. Tadeusz Parnowski, specjalista w zakresie psychogeriatrii
11.35 – 11.50 Spostrzeżenia nt. trudności opiekunów i postrzegania ich przez społeczeństwo – Krzysztof Łoziński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
11.50 – 12.15 prezentacja bonu dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera w kontekście miejskiej polityki senioralnej, z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych bonu opiekuńczego – dr hab. Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

Część II
12.35 – 14.40 Prezentacja dobrych praktyk połączona z dyskusją
Ewa Duda, Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera
– prezentacja innowacyjnego projektu Narzędzia Społecznościowego „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”
dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
– Edukacja
Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
– Wsparcie Rodzin z Problemem Demencji
Urszula Mierzwa, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
– Razem Łatwiej czyli „Domówki”
Michał Gwiżdż, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
– Terapia Aktywizacyjna
Sylwia Wierzejska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
– Alzheimer! Jak żyć
Dyskusja
14.40 – 14.50 Co dalej – wyzwania – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
14.50 – 15.00 Zakończenie – Barbara Imiołczyk

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy
Transmisja dostępna na stronie: www.brpo.gov.pl
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia do dnia 25 września 2019 r. na adres: alzheimer@brpo.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń

Pliki do pobrania: