Aktualności

Segregowanie odpadami komunalnymi
3 października 2019

Biuro Gospodarki Odpadami opracowało materiały informacyjne dot. segregowania odpadami komunalnymi w trzech wersjach językowych.
Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl z zakładce "Materiały do pobrania" znajdują się broszury w:

•  j. angielski: https://czysta.um.warszawa.pl/how-to-segregate-municipal-waste-in-warsaw,
•  j. rosyjski: https://czysta.um.warszawa.pl/kak-sortirovat-kommunalnye-othody-v-varsave
•  j. ukraiński: https://czysta.um.warszawa.pl//jak-sortuvati-komunalni-vidhodi-v-varsavi

Plakaty oraz ulotki dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również broszura informacyjna dot. PSZOK-ów w wersjach obcojęzycznych zostały zamieszczone na stronie www.czysta.um.warszawa.pl – tak jak pozostałe materiały informacyjne, w wersji możliwej do samodzielnego pobrania i wydruku.