Aktualności

XIV Sesja Rady Dzielnicy - 17 października
9 października 2019

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1, 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2018, poz. 8814) zwołuję XIV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 17 października 2019 roku, na godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy, Al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, piętro II.

Porządek obrad
XIV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 17 października 2019 r., godzina 17.30


1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 86.
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicach Ursynów m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy – druk nr 87.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.

 

Więcej informacji o Sesjach -
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2018_2023/sesje/default.htm

transmisja: https://youtu.be/5luzrqmCEZE

 

Pliki do pobrania: