Aktualności

Nowe zasady restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych
28 stycznia 2020

Nowe zasady restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu od wejścia w życie uchwały. To znaczy, że wnioski o restrukturyzację zadłużenia można składać najpóźniej do 29 grudnia 2020 roku. W ramach programu mieszkańcy mogą liczyć na elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

Do kogo kierowany jest program?
Z nowego narzędzia obejmującego lata 2019-2030 mogą korzystać pełnoletni warszawiacy, którzy posiadają dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne. Złożenie wniosku przysługuje osobom, które na dzień 31 grudnia 2018 roku miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.

Warianty restrukturyzacji
1. Jeśli najemca spłaci 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60% długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz.
2. Przy spłacie 60% zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie umorzone 40% długu.
3. Osoby, które w mieszkaniach komunalnych maja ogrzewanie elektryczne mogą mieć anulowane 60% długu przy spłacie 40% (do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).
4. Nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Chodzi o to żeby nie dziedziczyć długów czynszowych (po rodzicach, partnerach). W takich przypadkach mieszkaniec spłaca tylko swoją część zadłużenia w 60% (dzielenie długu na osoby, w zależności od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach). Ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniony. Pozwoli to na stabilizację życiową, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych).

Informacje dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy są dostępne również na stronie: http://www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-zasady-restrukturyzacji-zad-u-enia-w-mieszkaniach-komunalnych .

Pliki do pobrania: