Aktualności

Nabór uzupełniający na ławników
4 lutego 2020

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Nabór będzie prowadzony do 28 lutego 2020 roku.”

Pliki do pobrania: