Aktualności

SP 227 oraz UKS Kraken
10 lutego 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 227 PRZY UL. ASTRONAUTÓW 17 ORAZ UKS KRAKEN

informują o naborze do klasy pierwszej o profilu pływanie (rekrutacja on-line  3-6 marca)

egzamin sprawnościowy odbędzie się 9 marca br.
w OSiR WŁOCHY ul. Gładka 18

w godzinach:
17.30 - sprawdzian ogólnosportowy na hali
18.30 - sprawdzian pływacki na pływalni

tel. do trenera Piotr Suski 604 080 906
facebook: Uks Kraken 227 Warszawa Włochy