Aktualności

KOMUNIKAT!
13 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Podczas ograniczeń wynikających z zagrożenia "koronawirusem” i różnych niedogodności z tym związanych, bardzo prosimy o Waszą pomoc i wsparcie w zorganizowaniu bezpiecznego funkcjonowania naszego Urzędu. Prosimy Państwa w miarę możliwości:
- o dokonywania płatności w formie bezgotówkowej,
- o wykorzystanie telefonicznych lub elektronicznych form kontaktu z pracownikami Urzędu zamiast osobistej wizyty.
- informacja ogólna: tel.: (+48) 22 443 44 44
- numery telefonów do poszczególnych Wydziałów: http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/32,wydzialy--zespoly.html (po kliknięciu w odpowiedni Wydział)
Chcielibyśmy przypomnieć, że wiele spraw można załatwić przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w ratuszu. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.


Aby załatwić sprawę drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Można go w łatwy sposób założyć m.in. poprzez bankowość elektroniczną. Wszystkie informacje o profilu zaufanym znajdą Państwo na stronie www.pz.gov.pl.


Przypominamy, że kwestie podatkowe zostały przeniesione do Centrum Obsługi Podatnika. Obejmuje to podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Więcej informacji o COP: http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=3337
 

Ponadto informujemy, że
- w Urzędzie Dzielnicy zainstalowano dozowniki z płynem antyseptycznym dostępnym dla mieszkańców i pracowników
- w Wydziale Obsługi Mieszkańców wydzielono przestrzeń obsługi tak, aby odległość pomiędzy pracownikami a mieszkańcami wyniosła 1,50m.
- zwiększono częstotliwość odkażania środkami dezynfekującymi powierzchni roboczych oraz wind w budynku.

W obecnym, trudnym czasie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wszystkie osoby potrzebujące naszego szczególnego wsparcia - osoby chore, samotne i w podeszłym wieku. Jeśli mają Państwo informacje o osobie potrzebującej naszej  szczególnej uwagi i opieki, prosimy o pilne przekazanie takiej informacji do OPS we Włochach, ul. Czereśniowa 35, tel. 22 863 98 37 lub 723 245 231; mail: kancelaria@opswlochy.waw.pl

Podkreślamy raz jeszcze, aby możliwie skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby potrzebujemy Państwa pomocy. Korzystajmy z możliwości załatwiania spraw w sposób zdalny. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć potrzebnej informacji w internecie to korzystajmy z obsługi telefonicznej. Z uwagi na trudną sytuację czas oczekiwania na połączenie może się wydłużyć, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Zmiany w organizacji Urzędu wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno odwiedzających nas mieszkańców jak i zatrudnionych urzędników.

Informacje nt. koronawirusa w Polsce i zaleceń dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby: Główny Inspektorat Sanitarny | www.gis.gov.pl oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie | www.pssewawa.pl