Aktualności

Komunikat - ZOSTAŃ W DOMU
3 kwietnia 2020

Szanowni Mieszkańcy,

 

Realizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze mieszkańców.

Przede wszystkim prosimy Państwa o pozostanie w domach jeśli sprawa którą chcecie załatwić nie jest bardzo pilna.

Obecnie w Urzędzie Dzielnicy Włochy osobiście będą Państwo mogli załatwić wyłącznie sprawy z zakresu:

  • ewidencji ludności (22 44 344 51)
  • dowodów osobistych (22 44 344 51)
  • rejestracji pojazdów (22 44 344 54)
  • praw jazdy (22 44 344 58)
  • wydawania innych dokumentów komunikacyjnych (po umówieniu telefonicznym – konieczne jest posiadanie dowodu wpłaty, tel. 22 44 344 54)

W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polegać będzie na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Jeśli jest to niezbędne dla realizacji sprawy, podejmowane będą także inne czynności wymagające kontaktu z klientem, po wcześniejszym kontakcie z odpowiednią komórką organizacyjną Urzędu.

We wszystkich pozostałych kwestiach prosimy kontaktować się z Urzędnikami telefonicznie korzystając z niżej wymienionych numerów:

• 22 44 34 431

• 22 44 34 445

• 22 44 34 440

Chcielibyśmy Państwa również poinformować, że obecnie płatności można dokonywać wyłącznie przelewem lub za pomocą innej formy płatności elektronicznej lub zdalnej.

Osobiście nie udzielamy żadnych informacji. Na Państwa pytania odpowiemy wyłącznie telefonicznie.

By unikać kontaktu osobistego, zalecamy składać wnioski drogą elektroniczną - za pomocą profilu zaufanego oraz korespondencyjnie.