Aktualności

Ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy
23 kwietnia 2020

Ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic)
w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 22.04.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic):

1. Bezpośrednio realizowane będą wyłącznie następujące sprawy:
- rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC
- śluby (z ograniczeniem obecności do pary młodej i świadków)
- sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych (po umówieniu telefonicznym – z dowodem wpłaty)

2. W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polegać będzie na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można skłądać we wszystkich punktach obsługi klienta (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi klienta biur Urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC. Jeśli jest to niezbędne dla realizacji sprawy, podejmowane będą także inne czynności wymagające kontaktu z klientem (np. podpisywanie i odbiór dokumentów, oględziny w terenie itp.).

3. Niemożliwe będzie dokonywanie płatności w kasach Urzędu - wyłącznie płatności przelewem lub inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.

4. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu
(m.in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).

5. Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8-16.

Realizacja usług, o których mowa w pkt 1 i 2 może wiązać się z ograniczeniami, takimi jak ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu itp.

Urząd m.st. Warszawy nie przerywa pracy. Sprawy mieszkańców będą realizowane, choć niektóre mogą być realizowane w ograniczonym zakresie.

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach www.warszaw19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic.
Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.

 

Umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych

Dowody osobiste, meldunki, tel. 22 443 44 51
Prawa jazdy i rejestracja pojazdów, tel. 22 443 44 54


Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP:
https://warszawa19115.pl/-/epuap-elektroniczna-platforma

Link do formularza ogólnego: 
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa