Aktualności

Zniszczenie drzewa
15 maja 2020

Wydział Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o zgłoszenie się wszystkich świadków zniszczenia drzewa z gatunku modrzew europejski rosnącego na wysokości posesji położonej przy ul. Czereśniowej 15 – 17.

Urząd Dzielnicy Włochy nie zlecał żadnych zabiegów do wykonania na niniejszym drzewie.  Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie na nr 224434219 lub mailowo na adres wlochy.wos@um.warszawa.pl.

Drastyczne okaleczenie drzewa będące zniszczeniem mienia Miasta Stołecznego Warszawy zostanie zgłoszone na Policję oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.