Aktualności

Zmiania granicy obwodu głosowania nr 663
22 czerwca 2020

INFORMACJA O ZMIANIE GRANICY OBWODU GŁOSOWANIA NR 663
I ZMIANIE NUMERÓW OBWODÓW GŁOSOWANIA

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie I  Nr 178/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym postanowienie w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych – obwody głosowania Nr 663 i Nr 670 zostały połączone w jeden o Nr 663.
Siedziba tej Komisji zlokalizowana będzie w Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257 – parter.

W związku z powyższym uległy zmianie numery pozostałych obwodów głosowania tj.: dotychczasowy obwód:
1) Nr 671 z siedzibą w Przedszkolu Nr 78 przy ul. Lechickiej 12D otrzymał Nr 670,
2) Nr 672 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 88 przy ul. Radarowej 4B otrzymał Nr 671,
3) Nr 673 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 88 przy ul. Radarowej 4B otrzymał Nr 672
4) Nr 674 z siedzibą w Przedszkolu Nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej 1 otrzymał Nr 673,
5) Nr 675 z siedzibą w Przedszkolu Nr 314 przy ul. 1-go Sierpnia 36A otrzymał Nr 674.

Granice obecnego obwodu Nr 663:
- al. Dwudziestolatków: 20,
- al. Krakowska: numery nieparzyste od 201 do 291B,
- al. Krakowska: numery parzyste od 254 do 272,
- ul. Analityczna: cała,
- ul. Bakalarska: cała,
- ul. Borsucza: cała,
- ul. Czardasza: cała,
- ul. Działkowa; 131, 131A,
- ul. Fajansowa: cała,
- ul. F. Hynka: 4A,
- ul. Geologiczna: cała,
- ul. Głuszycka: cała,
- ul. Hejnałowa: cała,
- ul. Instalatorów: cała,
- ul. Jantar: cała,
- ul. Jutrzenki: od nr 99/101 do nr 186,
- ul. Kazimierza Wielkiego: cała,
- ul. Klinkierowa: cała,
- ul. Kolneńska: cała,
- ul. Łobeska: cała,
- ul. Łopuszańska: od nr 4/6 do nr 118,
- ul. M. Flisa: cała,
- ul. Nadziei: cała,
- ul. Narożna: cała,
- ul. Nasienna: cała,
- ul. Orzechowa: cała,
- ul. Podborska: cała,
- ul. Porcelanowa: cała,
- ul. Pryzmaty: cała,
- ul. Przedpole: cała,
- ul. Rakowska: cała,
- ul. Równoległa: cała,
- ul. Sabały: od nr 4 do nr 20,
- ul. Skromna: cała,
- ul. Słowicza: od nr 1 do nr 28 i nr 30,
- ul. Startowa: cała,
- ul. Stokrotki: cała,
- ul. Strubiczów: 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 8,
- ul. Szybka: cała,
- ul. Światowa: cała,
- ul. Trapez: cała,
- ul. Wagonowa: cała,
- ul. Węgorzewska: cała,
- ul. Zagadki: cała,
- ul. Zbąszyńska: cała