Aktualności

Posiedzenie komisji on-line: 30 czerwca
24 czerwca 2020

Zapraszamy on-line na posiedznie

Porządek Nr 18
Posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 30 czerwca 2020 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji z dnia 26 maja 2020 r. 
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy.
5. Informacja służb mundurowych na temat statystyk dotyczących bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy Włochy za rok 2019 w porównaniu z okresem 2017-2018.
7. Sprawy różne.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (komisja zdalna).
9. Zamknięcie  obrad.

Link do transmisji: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Zaproszeni Goście:
Pan Jarosław Karcz – Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Pan Piotr Dudek - Komendant Policji Dzielnicy Włochy
Pan Arkadiusz Fatyga - Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej
Pan Janusz Maludziński – Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego

Pliki do pobrania: