Aktualności

Zapis w księdze wieczystej wykreśla właściciel
16 października 2020

Zapis w księdze wieczystej wykreśla właściciel

Warszawa wydała już ponad 335 tys. zaświadczeń o przekształceniu i otrzymała ponad 270 tys. zgłoszeń o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej. Właściciele muszą jednak pamiętać, że wpłata należności na konto nie kończy automatycznie całego procesu.

- Osoby, które otrzymały od nas dokument potwierdzający spłatę należności, powinny dopełnić formalności i wykreślić roszczenie wpisane do księgi wieczystej. Zgodnie z ustawą muszą to zrobić osobiście we właściwym sądzie wieczystoksięgowym – mówi Robert Soszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu musi wnieść opłatę przekształceniową na rzecz dotychczasowego właściciela. Opłata przekształceniowa ma być wnoszona przez okres 20 lat i co do zasady jest równa dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

Warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę, jeśli wpłacą całą kwotę jednorazowo. Stołeczni radni rozszerzyli jej zakres również o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
A w marcu br. właściciele lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe  otrzymali dodatkową 98- i 99-proc. bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 r.

Jak wykreślić roszczenie?
Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wygląda następująco:
• Przekształcenie następuje z mocy prawa, nie trzeba składać wniosków o wydanie zaświadczenia.
• Warszawiacy, którzy otrzymali dokument potwierdzający przekształcenie, by skorzystać z bonifikaty od wszystkich opłat powinni zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej do urzędu dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa (listem zwykłym, poleconym lub przez ePUAP), a następnie wnieść opłatę jednorazową w podanej wysokości i terminie.
• Po wniesieniu opłaty właściciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające spłatę należności.
• Następnym i ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księgi wieczystej (wpis na mocy ustawy jest wprowadzany przez sąd, a wykreślany na wniosek właściciela), do którego należy załączyć otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty.

Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać w wersji papierowej. Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę w wysokości 250 zł.

Wzór i instrukcję wypełnienia wniosku o wykreślenie wpisu można znaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.