Aktualności

XXV Sesja Rady Dzielnicy - 29 października
19 października 2020

XXV Sesja Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zwołana na dzień 15 października 2020 r. o godz. 18:00 zostaje przesunięta na dzień 29 października 2020r. na godz. 18.00.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1, 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019, poz. 13139) zwołuję XXV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 15 października 2020 roku, na  godz. 18.00.

W związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn. zm.), XXV sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Zgodnie z § 22 ust. 7 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przesyłam w załączeniu porządek obrad sesji wraz z materiałami.

 

Druk nr 154
z 07.10.2020 r.

Porządek obrad
XXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 15 października 2020 r., godzina 18.00

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIII i XXIV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym
do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie Sesji.W trakcie Sesji mieszkańcy mogą kontaktować się z Wydziałem Obsługi Rady telefonicznie i mailowo:
• 22 443 42 14
wlochy.wor@um.warszawa.pl

Transmisja obrad: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1475/rada-dzielnicy-wlochy.htm

Pliki do pobrania: