Aktualności

Posiedzenie komisji on-line: 27 października
21 października 2020

Porządek Nr 21
Posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 27 października 2020 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia komisji z dnia 29 września 2020 r. 
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy.
5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej oceny bezpieczeństwa w dzielnicy Włochy.
6. Sprawy różne.
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (komisja zdalna).
8. Zamknięcie  obrad.

transmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

 

Zaproszeni Goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Pan Janusz Maludziński – Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego

Pliki do pobrania: