Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 24 listopada
18 listopada 2020

Porządek Nr 22
Posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 24 listopada 2020 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 21 z posiedzenia komisji z dnia 27 października 2020 r.  
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy.
5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Podborskiej.
6. Sprawy różne.
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (komisja zdalna).
8. Zamknięcie  obrad.

Tramsmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Zaproszeni Goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Pan Michał Niziński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Włochy
Pan Janusz Maludziński – Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego

Pliki do pobrania: