Aktualności

Odbiór odpadów zielonych
2 grudnia 2020

Odbiór odpadów zielonych – zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Warszawie odpady zielone są odbierane od początku marca do końca listopada.
Informacja ta znajduje się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zasady-segregacji

Na stronie 19115 znajdują się informacje w pliku „Pytania i odpowiedzi”, (pliki w załączniku takze poniżej), który może być wsparciem dla mieszkańcom na temat nowych zasad obliczania opłaty za odpady zgodnie ze zużyciem wody. Więcej na stronie: https://warszawa19115.pl/-/dla-przedsiebiorcow-i-zarzadcow-nieruchomosci


Przypominamy, że odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów od marca do listopada, zgodnie z harmonogramem, który można sprawdzić na stronie https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow. Po wskazanym terminie (grudzień-luty) odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Płytowej 1 - Białołęka.
Odbiór odpadów zielonych odbywa się zgodnie z § 4. 1. 1) f) uchwały LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów oraz postanowieniami umów z operatorami odbierającymi odpady.

 

Pliki do pobrania: