Aktualności

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Warszawie
23 grudnia 2020

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Warszawie

Przypominamy, że w okresie świątecznym mieszkańcy mogą otrzymać poradę lekarską nie tylko w szpitalach, ale także w przychodniach. W Warszawie są to 22 punkty.
Wykaz punktów przyjęć nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest również dostępny na stronie: um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/aktualnosci/nocna-i-wi-teczna-opieka-zdrowotna-w-warszawie.

W Dzielnicy Włochy jest to punkt SZPZLO WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY przy ul. Cegielnianej 8, tel. (22) 113-90-50, czynny w dni powszednia od 18.00-8.00 oraz w soboty, niedzile i święta całodobowo.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej*, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

 

* Za organizację i finansowanie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej odpowiada w całości Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje podaje NFZ na stronie http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/.