Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 24 lutego
17 lutego 2021

Porządek Nr 17
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 24 lutego 2020 r., godzina 17.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 2 września 2020 r.  
4. Rozpatrzenie petycji mieszkańca w sprawie wezwania Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do podjęcia uchwały o zaproponowanej w petycji treści dot. szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Covid-2.  
5. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku. 
6. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
7. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wnoszący petycję


Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex”
prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: