Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 25 lutego
18 lutego 2021

Porządek Nr 20
posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 25 lutego  2021 r., godzina 17.00, posiedzenie zdalne

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 19 z dnia 28 stycznia 2021 r. 
4. Bieżąca informacja dot. opieki zdrowotnej na terenie Dzielnicy Włochy w czasie pandemii Covid-19.  
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok   
7. Sprawy różne.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (propozycja 25 marca 2021 roku) 
9. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex”
prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: