Aktualności

Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!”
19 marca 2021

Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” 

Rocznie wybucha w Warszawie przeciętnie 4000 pożarów. Aż 1/3 z nich ma miejsce w prywatnych mieszkaniach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące ewakuacji z budynków wielorodzinnych.

Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” została przeygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Zaczynamy od emisji na ekranach w komuniakacji miejskiej 5 spotów zachęcających do zapozania się z kampanią oraz 5 krótkich filmów edukacyjnych, które skupiają się na następujących aspektach ewakuacji:

- ewakuacji z budynku, gdy pożar wybuchł w naszym mieszkaniu - film nr 1,

- ewakuacji z budynku, gdy pożar wybuchł na klatce schodowej lub w innym mieszkaniu - film nr 2,

- niezastawianiu dróg ewakuacyjnych w budynku - film nr 3,

- niezastawianiu dróg pożarowych, które umożliwiają dojazd pojazdów Państwowej Straży Pożarnej do budynku o każdej porze roku - film nr 4,

- ogólnych zasad ewakuacji z mieszkania podczas pożaru (w tym: zamykania mieszkania, zgłaszania się w miejsce zbiórki, powiadamiania o wyjściu wszystkich osób i zwierząt z mieszkania oraz o zamiarze opuszczenia miejsca zbiórki) - film nr 5.

Wszystkie filmy edukacyjne dostępne sa na stronie: https://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/bezpieczna-ewakuacja-unikaj-ognia-jak-ognia