Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 324
tel.: (+48) 22 443 43 06
fax: (+48) 22 443 42 03

Koordynator
Katarzyna Piwkowska-Zacharska
pokój: 325
Zakres działań:
  • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem projektów oraz animacją działań na rzecz mieszkańców,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych o Dzielnicy, w tym, wydawnictw własnych, prezentacji multimedialnych i innych,
  • redagowanie wewnętrznej strony internetowej Dzielnicy, inicjowanie zmian dotyczących modernizacji zawartości strony internetowej,
  • wykonanie funkcji rzecznika prasowego,
  • przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicy, w sprawach dot. Dzielnicy, utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami, w tym z prasą w celu budowania pozytywnego wizerunku Dzielnicy, współpraca w tym zakresie z Rzecznikiem Prasowym Urzędu,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych, w tym odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania dziennikarzy,
  • autoryzacja wywiadów,
  • prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy.