Targowiska i handel obwoźny

 

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego

DZIELNICA WŁOCHY m. st. Warszawy
 

 

Lp

położenie miejsca

(adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

poza pasem drogowym/w pasie drogowym

powierzchnia miejsca (m2)

liczba stanowisk

powierzchnia stanowisk

(m2)

przedmiot sprzedaży

(asortyment)

okres prowadzenia handlu

Dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ul. Na Krańcu

w pasie drogowym

132

11

11x12 m²

znicze, kwiaty,  wiązanki

Święta:

Bożego Narodzenia, Wielkanocne,

Wszystkich Świętych

oraz dni wolne od pracy

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

36

3

3x12 m²

całoroczny

2

ul. Na Krańcu

w pasie drogowym

30

3

3x10 m²

znicze, kwiaty,  wiązanki

całoroczny

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

uchylony

 

 

 

 

 

 

 

4

ul. Dojazdowa

w pasie drogowym

60

10

10 x 6 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

Święta:

Bożego Narodzenia, Wielkanocne, Wszystkich Świętych

oraz dni wolne od pracy

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

5.

ul. Dojazdowa

w pasie drogowym

30

5

5x6 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

6.

ul. Ryżowa

w pasie drogowym

12

2

2x6 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich

7.

ul. Ryżowa

w pasie drogowym

5

1

1x5 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich

8.

ul. Ryżowa

w pasie drogowym

3

1

1x3 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich

9.

ul. Ryżowa

w pasie drogowym

6

1

1x6 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich

10.

ul. Janiszowska/ Al. Krakowska

w pasie drogowym

6

1

1x6 m²

owoce, warzywa

całoroczny

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

11.

ul. Lipowczana

w pasie drogowym

12

1

1x12 m²

znicze, kwiaty

całoroczny

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

12.

ul. Astronautów

w pasie drogowym

1

1

1x1 m²

warzywa, owoce, kwiaty

całoroczny lub sezonowy

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

13.

ul. Ryżowa

w pasie drogowym

30

5

5x6 m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zarząd Dróg Miejskich