Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa
tel.: (+48) 22 609 01 40 lub 50
fax: (+48) 22 609 01 40 wew. 123
e-mail: sekretariat@osirwlochy.waw.pl
www: http://www.osirwlochy.waw.pl/
Lokalizacja na mapie: