Nasze publikacje

2012 r. - Folder z wystawy. Codzienne życie okupowanych Włoch 1939-45

Folder z wystawy. Dzielnica Włochy 2012

Wojenne losy warszawskich Włoch są niezwykle ciekawe. Z jednej strony jako samodzielne miasto Włochy przeżywały dramat okupacji trochę inaczej niż oddalona o kilka kilometrów stolica. Z drugiej strony związek z Warszawą był bardzo silny. Konspiracja, łapanki, patrole czy wreszcie wywózki miały miejsce również we Włochach.
Wystawę opracował dr Robert Gawkowski, historyk, który zebrał unikatowe zdjęcia, przedruki gazet i afiszy z lat okupacji. W klimat lat wojennych wprowadzają nas opisy i szczegółowe kalendarium wydarzeń wojennych, które miały miejsce we Włochach w kolejnych latach wojny. Chociaż w czasie Powstania nie zostały zniszczone, to największym ciosem zadanym Włochom była wywózka do Rzeszy mężczyzn w wieku od 16 do 50 roku życia, która miała miejsce 16 września 1944r. Następnym ważnym etapem wojennej historii było wkroczenie do Włoch żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. 17 stycznia, cztery miesiące po wywiezieniu czterech tysięcy włochowskich mężczyzn, w „mieście wdów i sierot” pod komendą marszałka Roli-Żymierskiego powstają więzienia i centrale wojskowe w tym Sztab Generalny LWP, ale to już temat na następną wystawę... 

Pliki do pobrania: