Biuro Geodezji i Katastru

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 16 00, 22 443 16 01
fax: (+48) 22 443 16 02

Zakres działań:
  • prowadzenie ewidencji gruntów budynków,
  • wydawanie wypisów z rejestru gruntów,
  • udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, zawartych w operacie ewidencyjnym,
  • poświadczanie wyrysów ewidencji gruntów oraz innych opracowań geodezyjno-kartograficznych,
  • wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów,
  • rozgraniczanie nieruchomości,
  • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.

 

Więcej na:

www.mapa.um.warszawa.pl/BGIK