Komunikaty dla mieszkańców

17 maja 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- wykaz nr 13/2017; ul. Sympatyczna, Plastyczna (dz. ew. 58-cz., obręb 2-08-10);