Komunikaty dla mieszkańców

17 lipca 2017
Wojewoda Mazowiecki - decyzja nr 3085/2017, 3086/2017, 3087/2017

Decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez Gminę Warszawa Włochy prawa własności gruntu zajętego pod ul. Startową w Warszawie, Dzielnica Włochy, oznaczonego jako dz. ew. nr 32/7 o pow. 0.0162 ha, nr 32/8 o pow. 0.0166 ha z obrębu 2-05-05, nr 56/9 o pow. 0.0098 ha z obrębu 2-05-06, pochodzącego z nieruchomości hipotecznej Osada Okęcie nr 25.

Pliki do pobrania: