Komunikaty dla mieszkańców

24 lipca 2017
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przy ul. Rękodzielniczej 11A

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Rękodzielniczej 11A

 

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy przy al. Krakowskiej 257 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Rękodzielniczej 11A, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00281139/0, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o powierzchni 488 m2 w obrębie 2-07-11.

II Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godz. 10:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, pokój nr 26 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 67, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie „Nieruchomości miejskie”.

Pliki do pobrania: