Komunikaty dla mieszkańców

31 lipca 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony 
do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: 
- wykaz nr  20/2017; ul. Podborska (dz. ew. 63/3, obręb 2-05-02);