Komunikaty dla mieszkańców

8 sierpnia 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony 
do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: 
- wykaz nr  21/2017; ul. Świerszcza72 (dz. ew. 115, obręb 2-08-28);