Komunikaty dla mieszkańców

4 września 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
- wykaz nr  22/2017; ul. Parowcowa (dz. ew. 15, obręb 2-08-02);