Komunikaty dla mieszkańców

13 września 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

 

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
- wykaz nr  23/2017; ul. Leonidasa (dz. ew. 144/1, 144/2, obręb 2-05-07);