Komunikaty dla mieszkańców

14 listopada 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- wykaz nr 35/2017;  ul. Dzwonkowa ( cz. dz. ew.  86/6, obręb 2-07-09).