Komunikaty dla mieszkańców

23 listopada 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- wykaz nr 36/2017;  ul. 1 Sierpnia (cz. dz. ew. 45, obręb 2-04-01)