Komunikaty dla mieszkańców

8 grudnia 2017
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
- wykaz nr 37/2017;  ul. Świerszcza (cz. dz. ew. 50, obręb 2-08-28).