Komunikaty dla mieszkańców

7 maja 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
- wykaz nr 4/2018, ul. Piątkowska (dz.ew. 21-cz, obręb 2-08-28)
- wykaz nr 5/2018, ul. Leonidasa (dz. ew. 36/1, obręb 2-07-06)