Komunikaty dla mieszkańców

10 maja 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy - ul. Lipowczana i ul. Czardasza

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- wykaz nr 7/2018, ul. Lipowczana (dz. ew. 124/1-cz, obręb 2-05-07)
- wykaz nr 8/2018, ul. Czardasza (dz. ew. 23, obręb 2-04-03)