Komunikaty dla mieszkańców

6 sierpnia 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy - ul. Dojazdowa

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: 

- wykaz nr 25/2018, ul. Dojazdowa (dz. ew. 72, obręb 2-08-31);