Komunikaty dla mieszkańców

21 września 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- wykaz nr 26/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 26/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 27/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 28/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 29/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 30/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 31/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 32/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01); 
- wykaz nr 33/2018, Przy Szlaku kol. W-wa Radom, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb  2-04-01);