Komunikaty dla mieszkańców

26 września 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
-  wykaz nr 34/2018, ul. Piątkowska (dz. ew. 21-cz, obręb 2-08-28); 
-  wykaz nr 35/2018, ul. Piątkowska (dz. ew. 21-cz, obręb 2-08-28); 
-  wykaz nr 36/2018, ul. Piątkowska (dz. ew. 21-cz, obręb 2-08-28);