Komunikaty dla mieszkańców

8 października 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
-  wykaz nr 37/2018, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb 2-04-01); 
-  wykaz nr 38/2018, ul. 1 Sierpnia (dz. ew. 44-cz, obręb 2-04-01);