Komunikaty dla mieszkańców

21 listopada 2018
Obwieszczenie - ul. Skromna

Obwieszczenie

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t./,
informuje się,
że na wniosek złożony w dniu 06.11.2018 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie odcinka drogi publicznej ul. Skromnej na części działki o nr ew.31/6, położonej w obrębie 2-05-06 w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i literami ABCDEA, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zainteresowanym służy prawo zapoznania się wydaną decyzją w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców - WOM, pok. Nr 1 Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie, al. Krakowska 257 w godz. pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Data wywieszenia obwieszczenia:
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 44 34 381, fax. +22 44 34 378

 

Pliki do pobrania: