Komunikaty dla mieszkańców

28 listopada 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
-  wykaz nr 41/2018, ul. Ruchliwa (dz. ew. 2/11, obręb 2-06-06);