Komunikaty dla mieszkańców

3 stycznia 2019
Obwieszczenie - ul. Obrońców Pokoju

Obwieszczenie

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz.1945 j.t./, informuje się,

że w dniu 26.11.2018 r., na wniosek złożony przez Innogy Stoen Operator sp. z o.o. została wydana decyzja nr 40/2018 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach o nr ew.: 2 i 69 położonych w obrębie 2-08-07 przy ul. Obrońców Pokoju, w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi 1-6-1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Obsługi Mieszkańców /WOM/ w Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 (44 34 444) pok. nr 1, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy urzędu 8.00 – 15.30.

 

Pliki do pobrania: