Komunikaty dla mieszkańców

3 stycznia 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
-  wykaz nr 1/2019, al. Krakowska 257 (dz. ew. 58/1, obręb 2-05-02); 
-  wykaz nr 2/2019, ul. Borsucza, Podborska (dz. ew. 59/1, obręb 2-05-02); 
-  wykaz nr 3/2019, ul. Nowakowskiego (dz. ew. 56/1, obręb 2-07-10); 
-  wykaz nr 4/2019, ul. Działkowa (dz. ew. 56/2, obręb 2-07-10);