Komunikaty dla mieszkańców

22 stycznia 2019
Obwieszczenie - ul. Skromna

Obwieszczenie
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz.1945 j.t./, informuje się,
że w dniu 09.11.2019 r., na wniosek złożony przez Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Włochy – Pana Michała Wąsowicza, oraz zastępcę Burmistrza Dzielnicy Włochy – Pana Jerzego Kowaliszyna, została wydana decyzja nr 01/2019 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi publicznej ul. Skromnej na części działki o nr ew.31/6, położonej w obrębie 2-05-06 w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i literami ABCDEA, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Obsługi Mieszkańców /WOM/ w Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22(44 34 444) pok. nr 1, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy urzędu. 8.00 – 15.30.


Data wywieszenia obwieszczenia:
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 44 34 381, fax. +22 44 34 378

Pliki do pobrania: